Raiffeisen Grosswilfersdorf Bank
Befektetéseink

6 hónapos lekötésû takarékbetétkönyv € 100.000,-- feletti betét esetén: 0,03 % évi kamat

 

Ezúton tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a 2014. XXXVIII. törvény és a 2014.XL. törvény alapján bankunkat ügyfeleivel szemben elszámolási kötelezettség NEM terheli, mivel az egyes kölcsönszerzõdések tekintetében 2004. május 1-ét követõen kamatemelésre nem került sor.


A közzététel napja 2014. november 3.

 

Napi esedékességû takarékbetétkönyv: 0,01 % évi kamat

Kapcsolat
Postacím: 8263 Großwilfersdorf 200, Ausztria
Telefon: 0043/3385/265-28, 0043/3385/265-36, 0043/3385/265-42, 0043/3385/265-51
Telefax: 0043/3385/265-70
Web: www.raiffeisen.at/grosswilfersdorf
E-mail: info.38122@rb-38122.raiffeisen.at

Üdvözöljük!

- Mitől vagyunk különlegesek?

Bankunk hitelszövetkezeti formában működik, gazdaságilag független, autonóm egységként, ami lehetővé teszi a gyors elbírálást, rugalmas ügyintézést.
Sikereinket ügyfélközpontú szemléletünkkel és szolgáltatásaink minőségével értük el.
öt magyar anyanyelvű munkatársunkkal és gyors ügyintézéssel várjuk jövendőbeli ügyfeleinket.Adózási változások


Tisztelt Ügyfelünk!

Az alábbiakban szeretnénk Önt röviden tájékoztatni a betétek utáni kamatnyereség adóztatását érintő jogszabályi változásokról.

A pénzügyi számlákkal kapcsolatos, adójogilag lényeges információk automatikus cseréjéről szóló, illetékes hatóságok közötti többoldalú nemzetközi megállapodáshoz már több, mint 100 állam csatlakozott, köztük Ausztria és Magyarország is. Ez az ún. Közös Jelentéstételi Szabályrendszer (Common Reporting Standards - CRS) Ausztriában 2016. október 1. napja óta a GMSG (Közös Jelentéstételi Szabályról szóló törvény) alapján kerül alkalmazásra. Az Ausztriában vezetett számlákkal kapcsolatos adójogilag lényeges információk automatikus jelentése Magyarország felé előreláthatóan 2018. szeptember 30. napjáig fog megtörténni a 2017. évre vonatkozóan.

A törvény alapján a 2016. szeptember 30. napjával bezárólag nyitott számlák esetében az ügyfelek meglévő ügyfeleknek minősülnek és tőlük 2016. év végéig automatikusan levonták a kamatadót. 2017. január 1. napjától kezdődően azonban a meglévő ügyfeleknél ez az automatikus kamatadó-levonás megszűnt, így a meglévő ügyfelek a betétek utáni kamatnyereségüket az állandó lakóhelyük szerint illetékes adóhatóságnál (magyarországi állandó lakóhellyel rendelkező meglévő ügyfelek tehát Magyarországon) kötelesek bevallani és megfizetni is.

A 2016. október 1. napját követően nyitott számlák esetében az ügyfelek új ügyfélnek minősülnek és esetükben a kettős adóztatás elkerülése érdekében szükséges a lakóhely szerint illetékes adóhatóság adóilletékességi igazolásának beszerzése és bemutatása a bank részére (további információk az igazolásról: http://2010-2014.kormany.hu/hu/nemzetgazdasagi-miniszterium/hirek/illetosegigazolas-kiadasa). Ezen igazolás birtokában a kamatjövedelem utáni adót nem a bank vonja le Ausztriában, hanem annak bevallására és megfizetésére Magyarországon az ügyfél maga köteles. Igazolás hiányában a kamatjövedelem utáni adófizetési kötelezettség mindkét országban fennáll és a bank levonja a 25%-os kamatadót, mely aztán csak külön eljárásban igényelhető vissza az osztrák adóhatóságtól.

A betétek utáni kamatnyereség összege folyószámla esetében a negyedéves záráskor a számlakivonaton található, takarékbetétkönyvek esetében pedig az év végi kamatjóváírást követően a betétkönyvben kerül feltüntetésre, amennyiben az ügyfél a betétkönyvet a bankban bemutatja.

Hivatalos banki igazolást a betétek utáni kamatnyereségről kizárólag erre irányuló írásos kérés esetén állítunk ki ügyfeleink részére.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy adóügyi tanácsadásra bankunk jogszabály alapján nem jogosult, ezért kérjük adójogi kérdés esetén forduljon adótanácsadójához.

Tisztelettel,